Skip to main content

การเจริญเติบโต

เรียงตาม:
 กินนมแม่จะไวต่อการเรียนรู้.jpg
document
นมแม่ มีสารอาหารที่ดีครบถ้วนที่สมองสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสารภูมิคุ้มกันในนมแม่ ช่วยทำให้ลูกไม่ป่วยบ่อย ทำให้สมองไม่หยุดชะงักการเจริญเติบโต
อ่านต่อ...