Skip to main content

การจัดการความเครียด

เรียงตาม:
document
จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปีที่ 8 ฉบับที่ 112 มกราคม 2554 : สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ปีใหม่
อ่านต่อ...
document
คู่มือกินดีทำได้ ขยับกายอีกนิด พิชิตไขมัน ฉบับนี้เน้นการเสริมทักษะด้านการเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกาย และการผ่อนคลายความเครียด สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย ตนเองเพื่อให้มี “รูปร่างดี สุขภาพแข็งแรง” ไปตลอดชีวิต
อ่านต่อ...
jpg
document
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความเครียดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และวัยรุ่นจะมีวิธีการจัดการกับความเครียดอย่างไรโดยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้
อ่านต่อ...