Skip to main content

การแปรงฟัน

เรียงตาม:
document
อย่าคิดว่า ฟันน้ำนมไม่สำคัญ การละเลยดูแลทำความสะอาดฟันน้ำนมของลูกรัก อาจนำไปสู่การพัฒนาการทางร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ การมีเชื้อโรคในช่องปากมากขึ้น และยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็ก
อ่านต่อ...
document
หนังสือชุดภาพประกอบความรู้สุขภาพฟัน สำหรับเด็กวัย 3-5 ขวบ ารสร้างทัศนคติและแรงจูงใจที่ดีแก่เด็กเล็กวัย 3-5 ขวบ เกี่ยวกับการแปรงฟันและหมอฟันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
อ่านต่อ...
document
หนังสือชุดภาพประกอบความรู้การดูแลสุขภาพฟัน สุขภาพฟันสำหรับเด็ก การแปรงฟัน วรรณกรรมสำหรับเด็ก
อ่านต่อ...
document
หนังสือชุดภาพประกอบความรู้สุขภาพฟัน สำหรับเด็กวัย 3-5 ขวบ และการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจที่ดีแก่เด็กเล็กวัย 3-5 ขวบ ให้รักการดูแลสุขภาพฟัน
อ่านต่อ...