Skip to main content

การสูบบุหรี่

เรียงตาม:
document
50 คำถามสำหรับผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กว่าสองทศวรรษ
อ่านต่อ...
document
การ์ตูนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชุดวายร้ายบุหรี่ ตอนเล่ห์บริษัทบุหรี่
อ่านต่อ...
document
ถ้า อสม. 1 คน ช่วยให้คนสูบบุหรี่ เลิกได้อย่างน้อย 1 คนต่อปี คนไทยที่สูบบุหรี่จะลดลงอย่างน้อย 1 ล้านคนต่อปี
อ่านต่อ...
document
ข้อมูลสำคัญเรื่อง...บุหรี่กับเยาวชน ที่นำเสนอตัวเลขของการสูบบุหรี่ของเยาวชน ผลการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพเยาวชน การยอมรับของสังคมต่อการสูบบุหรี่ รวมถึงกลยุทธ์เพื่อเยาวชนปลอดบุหรี่
อ่านต่อ...
jpg
document
โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในสามอันดับแรกของคนไทย โดยส่วนใหญ่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่สำคัญ ดังนั้นการป้องกันโดยการไม่สูบบุหรี่จึงเป็นการรักษาโรคที่ดีที่สุด
อ่านต่อ...
document
บุหรี่, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคหัวใจ, โรคมะเร็งปอด, การสูบบุหรี่, สาเหตุการตายจากการสูบบุหรี่, สารพิษในบุหรี่
อ่านต่อ...
document
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่ในระหว่างการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ, การป้องกันและส่งเสริมการเลิกบุหรี่, รูปแบบและลักษณะกิจกรรมของเภสัชกรในการให้บริการเลิกบุหรี่, การสูบบุหรี่, ปัญหาทางสุขภาพกับการสูบบุหรี่, การป้องกันและการส่งเสริมการเลิกบุหรี่, บทบาทของเภสัชกรกับการเลิกบุหรี่, กิจกรรมของเภสัชกรในการเลิกบุหรี่, การเลิกบุหรี่, การควบคุมการสูบบุหรี่
อ่านต่อ...
 พ.ศ.2544.jpg
document
<p>การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่, การสูบบุหรี่, พฤติกรรมการสูบบุหรี่, การดื่มสุรา, ประเภทบุหรี่ในการสำรวจ, บุหรี่ชอง, บุหรี่มวนเอง, บุหรี่ซิการ์, ไปป์, สุรา, การสูบบุหรี่ของประชากร, การสูบบุหรี่ของประเทศไทย, การดื่มสุรา, ผู้ดื่มสุรา, พฤติกรรมในการดื่มสุรา, การดื่มสุราของหญิงที่กำลังตั้งครรภ์</p>
อ่านต่อ...
jpg
document
Bertrand prices, optimal taxation, price elasticity of demand, revenue maximization,simulation, การสูบบุหรี่, บรรษัทบุหรี่ข้ามชาติ, อุตสาหกรรมยาสูบ, การสูบบุหรี่ในประเทศไทย, เศรฐศาสตร์การเมืองเรื่องบุหรี่, การวิเคราะห์เพื่อคำนวณอัตราภาษีบุหรี่
อ่านต่อ...
document
รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ การสูบบุหรี่ การเลิกบุหรี่ โรคในช่องปาก และรายชื่อคลีนิกอดบุหรี่สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่
อ่านต่อ...