Skip to main content

การมองเห็น

เรียงตาม:
jpg
document
ให้ความรู้เกี่ยวกับดวงตาและหูซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย ซึ่งเป็นสื่อสัมผัสสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ จำเป็นที่เราต้องให้ความสำคัญให้มาก ต้องมีการตรวจสภาพความผิดปกติตั้งแต่เด็ก เช่น ตาบอดสี และตรวจวัดความสั้นยาวของระดับสายตา สิ่งเหล่านี้สามารถทราบได้จากการสังเกตและการตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขความผิดปกติของสายตา และการตรวจสอบการได้ยินของหู
อ่านต่อ...
document
เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการตรวจคัดกรองสุขภาพการมองเห็นในเด็กวัยเรียน เช่น การวัดระดับสายตา วิธีการวัดระดับสายตา การตรวจตาเข การตรวจตาบอดสี และแนวทางการคัดกรอง รวมทั้งการเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการตรวจคัดกรองคุณภาพการได้ยิน เช่น ตรวจส่วนต่างๆของหู โรคของหูที่พบบ่อยในเด็ก ทดสอบการได้ยิน การป้องกันหูตึง หูหนวก และแนวทางการดูแลโรคหูและการได้ยินในเด็ก
อ่านต่อ...