Skip to main content

วิธีการศึกษาชุมชน

เรียงตาม:
 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนปอแดง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู.jpg
document
วิธีการศึกษาชุมชนที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงเพื่อเข้าใจข้อมูลของชุมชน จึงได้พยายามหาวิธีใหม่ที่จะทำให้ได้เรียนรู้ชุมชนแบบชุมชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง มีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ ที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมหาวิธีการศึกษาชุมชน โดยเริ่มที่ใช้เครื่องมือมานุษยวิทยา 7 ชิ้นในการศึกษาชุมชน
อ่านต่อ...