Skip to main content

การคุมกำเนิด

เรียงตาม:
jpg
document
ในแต่ละปีมีวัยรุ่นทำแท้งราว 2-3 แสนรายต่อปี นอกจากนี้มารดาวัยรุ่นที่เครียดและหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ก็จะทิ้งลูกหรือทำร้ายลูก เช่นฆ่าลูกที่ปรากฎตามหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวันนี้ ไม่ต่ำกว่า 30 รายต่อปี สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าวัยรุ่นไทยใช้ชีวิตที่เสี่ยงกับเรื่องเพศสัมพันธ์มากขึ้นทุกที
อ่านต่อ...
document
การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่าง เช่น การตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเชื้อเอดส์ การคุมกำเนินจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่วัยรุ่นควรต้องเรียนรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และป้องกันโรคได้อีกด้วย
อ่านต่อ...