Skip to main content

ตำนานผาแดงนางไอ่

เรียงตาม:
document
หนองหาน จ.อุดรธานีเป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารครบถ้วน ชางอุดรได้อาศัยทรัพยากรจำพวกผักปลา และป่าไม้รอบๆ บริเวณรอบหนองหานมาช้านาน และยังเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณนานกว่า 5,000 ปี อีกทั้งยังมีตำนานผาแดงนางไอ่ที่ช่วยกล่อมเกลาจิตวิญญาณของชาวบ้านรอบหนองหานให้เป็นคนดีและอยู่ในศีลธรรมประเพณี
อ่านต่อ...