Skip to main content

นิทานคุณธรรม

เรียงตาม:
document
หนังสือนิทานคุณธรรมรางวัลชนะเลิศระดับปฐมวัย โครงการประกวดนิทานคุณธรรม ครั้งที่ 1 ปี 2548 ด้วยตระหนักของความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมกับเด็กและเยาวชน การทำความดีด้วยการให้การช่วยเหลือผู้อื่น การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำให้เรามีความสุขโดยไม่เป็นสัตว์ประหลาด
อ่านต่อ...
jpg
document
นิทานคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อตระหนักในความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน
อ่านต่อ...