Skip to main content

น้ำส้มควันไม้

เรียงตาม:
document
การทำเกษตรในปัจจุบันนิยม ลด ละ เลิกใช้สารเคมีสังเคราะห์ หันไปใช้วิถีทางชีวภาพจากธรรมชาติกันมากขึ้น ทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อคนทำและคนใช้ การเผาถ่านก็เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่เรียกได้ว่าทำ 1 ได้ถึง 2 เพราะการเผาถ่านทำให้ได้ทั้งถ่านและน้ำส้มควันไม้จากกระบวนการกลั่นอีกด้วย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์สารพัดในทางเกษตร
อ่านต่อ...
document
ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มานานนับพันปี มีการพัฒนารูปแบบการผลิตเรื่อยมา จนวิวัฒนาการเป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่น หุงต้มอาหาร และประยุกต์ใช้เรื่องเกษตรกรรม กระบวนการผลิตถ่านไม้ก็พัฒนาก้าวหน้ามากจนทำให้เราได้ของแถมเป็นน้ำส้มควันไม้อีกด้วย
อ่านต่อ...
jpg
document
น้ำส้มควันไม้เป็นสารสกัดจากควันซึ่งมาจากความคิดของชาวเกษตรที่สุมไฟใช้ควันในสวนผัก ผลไม้เพราะพบว่าสามารถช่วยไล่แมลงและศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี และผลิตก็ง่าย ค่าใช้จ่ายต่ำ สามารถทำได้ด้วยตนเองในครัวเรือนและน้ำส้มควันไม้เป็นสารธรรมชาติให้ประโยชน์ได้ทั้งทางเกษตรและในชีวิตประจำวัน
อ่านต่อ...