Skip to main content

ปลาทูนึ่ง

เรียงตาม:
jpg
document
เมืองแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามมีชื่อเสียงเรื่องอาหารทะเลมาช้านาน โดยเฉพาะปลาทู ต่อมาได้แปรรูปปลาทูสดเป็นปลาทูนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ปัจจุบันมีการแปรรูปปลาทูนึ่งเป็นปลาทูแห้ง โดยกรรมวิธีทำให้แห้งด้วยพลังลมร้อนที่สะดวกแก่การถนอมอาหารและขนส่งสู่แดนไกล
อ่านต่อ...