Skip to main content

สาธารณะสุข

เรียงตาม:
document
จากดอกไม้ สู่การสร้างเครือข่ายภูเรือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ให้กินอิ่ม นุ่งอุ่น อันจะทำให้สังคมเกิดสุขภาวะที่ยั่งยืน มีอาชีพมั่นคงระบบเศรษฐกิจชุมชนก็เกิด โดยผู้บุกเบิกอาชีพเกษตรกรเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ลุงคำป่วน แห่งภูเรือ จังหวัดเลย
อ่านต่อ...