Skip to main content

เหตุการณ์สึนามิ

เรียงตาม:
jpg
document
ภาพชีวิตของครอบครัว "สถาปิตานนท์" ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สึนามิวิปโยก ผ่านความทรงจำของ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ จากผู้ที่เคยอยู่กันพรั่งพร้อมครอบครัวที่อบอุ่น กลับต้องเป็นผู้ที่ต้องยืนหยัดอยู่เพียงลำพัง
อ่านต่อ...