Skip to main content

ตัวอย่างบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา

เรียงตาม:
document
การศึกษาลักษณะของบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา หลักการและวิธีเขียนทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา ตัวอย่างและการฝึกการทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดทักษะที่มีประสิทธิภาพ
อ่านต่อ...