Skip to main content

โภชนบัญญัติ

เรียงตาม:
document
ผู้สูงอายุนั้นควรจะต้องดูแลสุขภาพอย่างดี รวมทั้งเรื่องอาหารการกิน จึงมีข้อแนะนำ และหลักโภชนาการในการรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีสุขภาพทีดี และแข็งแรง
อ่านต่อ...
document
สารพันความรู้ด้านโภชนาการ เพื่อการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม มีตัวอย่างอาหารในแต่ละมือ้ และแต่ละวันที่ร่างวกายควรได้รับอีกด้วย
อ่านต่อ...