Skip to main content

การปฐมพยาบาล

เรียงตาม:
document
เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบนท้องถนน โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service – EMS) นี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม โดยรวบรวมความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
อ่านต่อ...
document
การจมน้ำ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กเสียชีวิต และเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญ ในแต่ละปีมีเด็กจำนวนมากเสียชีวิตเพราะ การจมน้ำ เนื่องจากไม่มีความรู้และตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากน้ำ และมีข้อมูลว่าจำนวน 2 ใน 3 ของเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำมีสาเหตุมาจากว่ายน้ำไม่เป็น
อ่านต่อ...
document
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือเบื้องต้น บาดแผล แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
อ่านต่อ...