Skip to main content

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

เรียงตาม:
document
บทเรียนชีวิตคู่ เรียบเรียงจาก รายงานวิจัยการดำเนินคดีหญิงฆ่าสามีอันสืบเนื่องมาจากความรุนแรงในครอบครัว ผลการวิจัยนำเสนอให้เห็นสภาพของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กระบวนการดำเนินคดี วิเคราะห์แนวทางการช่วยเหลือหญิงที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
อ่านต่อ...
document
หยิบยกปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ทั้งปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การถูกละเมิดทางเพศ และอื่นๆ มาให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อวิเคราะห์ วางแนวทางรณรงค์และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในพื้นที่
อ่านต่อ...
document
หนึ่งในช่องทางที่จะติดตามสถานการณ์ผลกระทบจาก “น้ำเมา” ต่อสังคมก็คือข่าวสารที่ปรากฏทางสื่อมวลชน ในปี ๒๕๕๒ มูลนิธิเพื่อนหญิง ได้นำเสนอผลการศึกษาสถานการณ์ดังกล่าว โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่พบจากหนังสือพิมพ์รายวัน อันชี้ให้เห็นผลกระทบสำคัญด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องประจำวัน นั่นคือการเป็นชนวนก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
อ่านต่อ...
document
เบื้องหลังของครอบครัวจำนวนไม่น้อยที่ผู้หญิงกลายเป็น “ผู้ถูกกระทำ” อยู่ใต้น้ำมือของชายผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามี หญิงบางคนต้องทนกับโศกนาฏกรรมนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า ในขณะที่บางคนตัดสินใจแยกทาง เพื่อยุติความรุนแรง ในอดีต สังคมมีทัศนคติว่า การใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องระหว่างสามี-ภรรยา ทว่าปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้น และปรับทัศนคติใหม่ว่า การใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาสังคม เนื่องจากความรุนแรงในบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรความรุนแรงที่ถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลานต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ลุกลามในสังคมไทย
อ่านต่อ...
jpg
document
คู่มือสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงทราบถึงชนิดความรุนแรง ทราบแนวทางการแก้ปัญหาและการหาแหล่งให้ความช่วยเหลือ และมีทางเลือกให้กับตนเองในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น
อ่านต่อ...