Skip to main content

อาหารภาคเหนือ

เรียงตาม:
document
เอกสารแนะนำโครงการรณรงค์บริโภคผักพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและชุมชน
อ่านต่อ...
document
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านล้านนาในจังหวัดเชียงราย ที่ได้มีการรวบรวมเป็นองค์ความรู้ ที่มีทั้งวิธีการทำ และคุณค่าทางโภชนาการอธิบายประกอบไว้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพทั้งสิ้น
อ่านต่อ...