Skip to main content

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

เรียงตาม:
document
งานวิจัยที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดน่าน ทำให้พบว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง ให้ความสำคัญและความใส่ใจกับโรคน้อยมาก เนื่องจากคิดว่าไม่เป็นอันตราย อีกทั้งครอบครัวและตัวผู้ป่วยเองให้การดูแลอย่า
อ่านต่อ...
document
ความรู้เรื่องความดันโลหิต โรคความดันโลหิตสูง และการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโลกความดันโลหิตสูง
อ่านต่อ...