Skip to main content

การลดน้ำหนัก

เรียงตาม:
document
รักแท้ไม่แคร์หุ่น : โครงการสื่อต้นแบบการ์ตูนไทยสร้างสุข (ฉบับ ฉลาดรู้อยู่กับสื่อ) จัดทำขึ้นเพื่อสร้างสรรค์หนังสือการ์ตูนให้เรียนรู้และตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อ ให้เข้าใจเบื้องหลังการทำงานของสื่อที่ทำให้เราเชื่อถือด้วยการนำเสนอในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีข้อคิดในการแยกแยะ เลือกรับสื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่มากระทบต่อสุขภาพ ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
อ่านต่อ...
document
นังอ้วนครวญคราง : โครงการสื่อต้นแบบการ์ตูนไทยสร้างสุข (ฉบับ ฉลาดรู้อยู่กับสื่อ) จัดทำขึ้นเพื่อสร้างสรรค์หนังสือการ์ตูนให้เรียนรู้และตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อ ให้เข้าใจเบื้องหลังการทำงานของสื่อที่ทำให้เราเชื่อถือด้วยการนำเสนอในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีข้อคิดในการแยกแยะ เลือกรับสื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่มากระทบต่อสุขภาพ ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
อ่านต่อ...
document
หัวใจสำคัญของการพิชิตอ้วน พิชิตพุง คือการป้องกันไม่ให้อ้วน หากน้ำหนักเริ่มเพิ่มขึ้นให้รีบลด และยิ่งพุงใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งตายเร็วเท่านั้น เนื่องจากไขมันที่สะสมอยู่จะแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระเข้าสู่ตับ เป็นผลให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเป็นโรคอ้วนลงพุงและเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆ มากมาย
อ่านต่อ...
 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน.jpg
document
เป็นคู่มือในการทำโครงการลดน้ำหนักนักเรียนที่มีน้ำหนักสูงเกินเกณฑ์ และเพิ่มน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยจัดทำสำหรับนักเรียนและครูทุกคนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัว และเพื่อน
อ่านต่อ...
document
หัวใจสำคัญของการ "พิชิตอ้วน พิชิตพุง" คือการป้องกันไม่ให้อ้วน หากน้ำหนักเริ่มเพิ่มให้รีบลด
อ่านต่อ...
document
ปัจจัยเสียง และเกณฑ์ของความอ้วน, การออกกำลังกาย และเป้าหมายในการลดความอ้วน คำแนะนำในการออกกำลังกายสำหรับคนอ้วน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
อ่านต่อ...