Skip to main content

การแก้ปัญหาครอบครัว

เรียงตาม:
video
วิถีชีวิตทุ่งลาน การดำเนินไปตามเส้นทางที่ปู่ย่า ตายาย เคยดำรงชีวิตมา แต่ด้วยสภาพปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดปัญหาครอบครัวมากขึ้น ลองมาดูกันซิว่าคนพัทลุงจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร และได้อะไรจากการร่วมกันคิดร่วมกันทำ
อ่านต่อ...