Skip to main content

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

เรียงตาม:
video
ยาอายุวัฒนะมีหลายขนาน รำไท่จี๋ชี่กง รำกระบอง และกายบริหาร 30 ท่ากาชาด นับว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานเอกของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างการดูแลสุขภาพของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นแรงบันดาลใจอย่างดีสำหรับผู้สูงวัย และวัยเยาว์ให้มาร่วมสร้างเสริมสุขภาพตนเองกันตั้งแต่วันนี้
อ่านต่อ...
video
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุจำเป็นอย่างยิ่ง และควรต้องระมัดระวังเลือกสรรค์ให้เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกาย การนำการแสดงพื้นเมืองมาประยุกต์ใช้เป็นท่าออกกำลังกายจึงให้ได้ทั้งสุขภาพอนามัยและความเพลิดเพลินอย่างดีแก่ผู้สูงอายุ
อ่านต่อ...
video
ร่วมกันฝันร่วมกันสร้าง และร่วมแบ่งปันความสุข ความดีงามให้กันและกันกับตัวอย่างการแก้ไขปัญหาสุขภาพกายและจิตใจผู้สูงอายุ การเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้มีบทบาทรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างความสุขต่อกันและกัน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อ่านต่อ...