Skip to main content

โครงการสาธารณะชุมชน

เรียงตาม:
document
เป็นการประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาแนวทางใหม่ แนวทางการจัดการโครงการสาธารณะ นำมาเป็นแนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ระดับจังหวัด ตลอดจนบทเรียนการบริหารจัดการโครงการของชุมชน/องค์กรชาวบ้าน
อ่านต่อ...