Skip to main content

พื้นฐานสังคมไทย

เรียงตาม:
document
สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายอันเป็นเหตุมาจากการที่สังคมไทยเปิดรับสิ่งใหม่จากภายนอกได้ง่ายๆ ปัจจุบันเราเปิดรับโลกาภิวัตน์และกำลังพยายามหาสมดุล แต่กลับมีแนวโน้มว่าวัฒนธรรมตะวันตกจะมา"แทนที่" มากกว่าที่จะผสมผสาน ลักษณะเช่นนี้เกิดผลอะไรกับสังคมไทย
อ่านต่อ...