Skip to main content

วิถีชีวิตคนอีสาน

เรียงตาม:
document
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสะท้อนสถานการณ์สุขภาพคนอีสาน ซึ่งประกอบด้วย สถานการณ์สุขภาพคนอีสานภายใต้ตัวชี้วัด 9 ตัว การฉายภาพให้เห็นถึงแนวคิดและนโยบายการพัฒนาภาคอีสานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นำเสนอสถานการณ์เด่น 4 สถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามคนภาคอีสาน และทางออกการแก้ไขปัญหาโดยยกตัวอย่างรูปธรรมแนวคิดและการทำงานของเครือข่ายปราชย์ชาวบ้านอีสานในการพัฒนาตัวชี้วัดความสุข
อ่านต่อ...