Skip to main content

อาหารสุขภาพ

เรียงตาม:
document
อาหารในปัจจุบันเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยและบางชนิดอาจเป็นโทษด้วยซ้ำ ถ้าเราไม่เลือกที่จะกิน การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชนิดของอาหารและการรู้จักเลือกทานอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการ จึงเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ละเลยไม่ได้ เพราะอาหารส่งผลต่อร่างกายและจิตใจเราโดยตรง
อ่านต่อ...
document
อาหารเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์ เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีผลต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและมิติอื่นๆ เป็นเครื่อมือการสร้างอาชีพ เป็นวิถีชีวิตและเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ถ้าเราสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ และนำเอาอาหารมาเป็นตัวตั้งในการพัฒนาจึงเป็นไปได้ที่จะช่วยผลักดันและฟื้นวิกฤติในทุกทางของชาติได้
อ่านต่อ...
document
หนังสือแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตนเองสำหรับเด็ก ที่แนะนำวิธีการเลือกอาหารการกิน โดยการเลือกผักพื้นบ้าน และอาหารท้องถิ่นที่ปลอดสารพิษ
อ่านต่อ...