Skip to main content

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

เรียงตาม:
document
รวบรวมองค์ความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องของตำบลบ้านแหลมและตำบลใกล้เคียง
อ่านต่อ...
document
เรื่องเล่าหลากหลายของคนพิการที่ใจสู้ ชุมชนที่สร้างกำลังใจและภูมิปัญญาสุขภาพของหมอพื้นบ้านที่ฟื้นฟูความสุขให้กับผู้ป่วย 10 เรื่องราวของพระครูแห่งชุมชน หลานที่พยาบาลน้าจนหายป่วย สามีที่ทุ่มเทกายใจทำให้ภรรยากลับมาเดินได้อีกครั้ง หมอพื้นบ้านที่สืบสานสัจจะแห่งการดูแลผู้คน ชายหนุ่มที่สู้ไม่ถอย ฯลฯ และหมอพื้นบ้านอีกหลายคนที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้แบบพื้นบ้านดูแลผู้ป่วยอีกเป็นร้อยคนที่แวะเวียนมาหา อันเป็นภาพที่น่าจะไม่เคยเกิดขึ้นกับหมอคนไหนในโรงพยาบาล
อ่านต่อ...
 ปีที่3 ฉบับที่16.jpg
document
เวทีเรียนรู้ร่วมใจสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น วารสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์ที่ดีของบุคคลภายในครอบครัวแม้จะต่างวัยก็ตาม
อ่านต่อ...
document
เรื่องราวของชุมชนปกาเกอะญอที่อยากค้นหาวิธีการจัดการเพื่อให้ป่าไผ่มีหนอนไม้ไผ่ (คิเบาะ) และในแหล่งน้ำมีกบ (เดะบือ)
อ่านต่อ...
 2ปี บ้านปากครอง21หมู่4ตำบลดอนฉิมพลี.jpg
document
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบริบทของชุมชน ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 40-50 ปีที่ผ่านมา ขบวนการสร้างงานวิจัยชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมตลอดถึงการนำเรื่องราวของแกนนำชุมชนที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสามารถสร้างสุขให้กับตนเอง และครอบครัวได้ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามได้อีกด้วย
อ่านต่อ...
document
การฟื้นฟูบูรณะแผ่นดินอีสานได้สำเร็จเท่ากับการกู้ชาติให้พ้นวิกฤต จึงเป็นเรื่องที่คนไทยควรช่วยกันทำความเข้าใจ "สัมมาพัฒนา" และส่งเสริมสนับสนุนการพลิกฟื้นแผ่นดินอีสานทุกๆ ทาง
อ่านต่อ...
 1.jpg
document
ภูมิปัญญาการรักษาอาการเจ็บป่วยของมนุษย์มีหลากหลายวิธีการ แฝงเร้นด้วยสิ่งลี้ลับอย่างน่าค้นหา กายบำบัดเป็นภูมิปัญญาของหมอเมืองที่เรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆ แต่เราก็มิได้สังเกตุหรือนำมาขบคิดต่อว่าทำไมหรืออย่างไร
อ่านต่อ...
document
วารสารที่ร่วมกันบอกเล่าข่าวคราวการสร้างความเข้มแข็งภายในครอบครัว เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การพัฒนาให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ...
document
การปลูกพืชผักไร้ดิน ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
อ่านต่อ...