Skip to main content

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เรียงตาม:
document
หลุมดำเป็นแหล่งหมักหมมของปัญหา คนไทยควรทำความเข้าใจหลุมดำ ที่เป็นโครงสร้างมรณะและร่วมกันระเบิดพลังสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ เพื่อไปให้พ้นหลุมดำนี้
อ่านต่อ...