Skip to main content

คู่มือการออกกำลังกาย

เรียงตาม:
document
เป็นคู่มือความรู้ และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการดำเนินการที่จะดึงเยาวชน และประชาชนให้หันมาสนใจเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ และห่างไกลจากพฤติกรรมมั่วสุมที่ไม่เหมาะสม
อ่านต่อ...
document
หลายคนที่ต้องประสบกับโรคร้าย คงปราถนาที่จะให้ตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวของผู้ที่ได้พบกับชีวิตใหม่ที่แข็.แรง ปราศจากโรคภัย โดยใช้การวิ่งเป็นเครื่องมือ อีกทั้งยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิ่งที่เหมาะสมและ๔กต้อง การเตรียมตัวก่อนการวิ่ง และ ยังบอกสถานที่ที่เหมะสมกับการวิ่งไว้อีกด้วย เพื่อส่งเสริมการสร้างปาฏิหาริย์แห่งสุขภาพที่ดี
อ่านต่อ...
document
หนึ่งในโครงการหนังสือสร้างสุข ที่มีภาพประอบเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายโดยการใช้วัสดุที่สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง
อ่านต่อ...