Skip to main content

น้ำมันทอดซ้ำ

เรียงตาม:
document
จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปีที่ 8 ฉบับที่ 125 มีนาคม 2555 : บ้านปลอดภัย ไร้ "แร่ใยหิน"
อ่านต่อ...
document
การ์ตูนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันทอดซ้ำที่อ่านง่าย มีเนื้อหาสาระครบถ้วน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องประสบพบเจอทุกวัน เรื่องที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวัน
อ่านต่อ...
document
ปัจจุบันโรคมะเร็งและโรคที่เกี่ยวกับโรคหัวใจเป็นปัญหาสาธารณะสุขที่สำคัญ และน้ำมันทอดซ้ำอาจเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เป็นโรคดังกล่าว จากสาร "โพลาร์" ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทอด หนังสือเล่มนี้ตอบคำถามคาใจเรื่องน้ำมันทอดซ้ำ พร้อมทั้งนำเสนอชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำอีกด้วย
อ่านต่อ...