Skip to main content

รายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน

เรียงตาม:
document
การดูโทรทัศน์เป็นกิจวัตรประจำวันของหลายๆ ครอบครัว บางครอบครัวเลือกใช้โทรทัศน์ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กกันทีเดียว เพราะโทรทัศน์ดึงดูดความสนใจได้ดี สามารถตรึงเด็กให้อยู่นิ่งๆ ได้นาน โดยไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าเด็กจะซึมซับอะไรบ้างจากโทรทัศน์
อ่านต่อ...