Skip to main content

การทำความดี

เรียงตาม:
document
การแนะนำสั่งสอนว่าอะไรถูก อะไรผิดนั้นแม้จะเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็ยังไม่เพียงพอให้กระตุ้นความมุ่งมั่นในการทำดีได้ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเสริมพลังให้แก่ความใฝ่ดี เช่นการมีโอกาสทำความดี การได้รับกำลังใจหรือคำชมจากคนรอบข้างในการทำความดี แม้แต่การเห็นความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ก็สามารถกระตุ้นเมตตาในใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นได้ และปัจจัยดังกล่าวนอกจากจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้ว ยังเกิดขึ้นได้โดยอาศัยกิจกรรมที่ส่งเสริม ทดลองให้คนได้เกิดการปฏิบัติด้วยตนเอง เช่นการบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา แต่จะให้ยั่งยืนนั้นต้องอาศัยการใคร่ครวญและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้ถูกนำมาถ่ายทอดประสบการณ์ทั้ง ๓๐ คน เพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่บุคคลต่อไป
อ่านต่อ...
document
พุทธอาสา สะสมบุญได้ ไม่ต้องใช้เงิน มีจุดประสงค์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องการทำบุญ โดยยึดหลักของบุญกิริยาวัตถุ 10 ว่าด้วยการทำบุญ ทำความดีนั้น มีมากมายหลายประการและสามารถทำได้ด้วยตัว ด้วยใจ โดยไม่ต้องใช้เงิน ส่งเสริมให้สาธุชน เยาวชน ร่วมเป็นพุทธอาสา ทำบุญ ทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและชุมชน
อ่านต่อ...
jpg
document
สมุดบันทึกความดีของน้องๆ หนูๆ ให้รู้จักการทำความดีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งการพัฒนาทักษะ EQ ให้เจริญเติบโตสมวัย
อ่านต่อ...
jpg
document
การทำความดีนั้นจัดว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา นอกจากให้ทานแล้วยังสามารถทำบุญด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น หรือทำประโยชน์ต่อส่วนรวม การทำบุญด้วยจิตอาสาใน "โครงการปันศรัทธาและอาทร"
อ่านต่อ...
document
คือการท้าทายเยาวชนให้รู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองในระหว่างวันที่เขายาตราไป และเริ่มวันใหม่ในต่างที่ ที่มีตะวันดวงเดิม ในทุกเส้นทางมีสิ่งให้เราได้เรียนรู้เสมอ เป็นการสอนให้ตระหนักถึงการรู้ทันกายใจ ชีวิตที่มีปัจจุบันขณะในทุกก้าวย่างแห่งสติปัญญา การมีทุนไม่ได้หมายถึงการมีเงินมาก หากแต่หมายถึงการมีความตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่
อ่านต่อ...
document
เกิดมาทั้งทีทำดีเพื่อแผ่นดินร่วมกันสร้างนาทีแห่งความสามัคคี รวมพลังก่อการดี กู้แผ่นดิน กู้คน กู้ธรรมะ อันเนื่องมาจากการปล่อยธรรมะให้หลุดไปจากวิถีชีวิต ดังนั้นการที่จะกู้คน กู้แผ่นดินได้จึงต้องกู้ธรรมะให้คืนกลับเข้ามาอยู่ในจิตใจคน เนื้อหาการทำความดีการสร้างความดีในใจของบุคคลสาธารณะบุคคลสำคัญทั่วไป
อ่านต่อ...
document
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยการศึกษาจากชีวิตของคนในหมู่บ้าน เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
อ่านต่อ...
document
แนะนำหลากหลายวิธี ที่เราจะสามารถทำความดีเพื่อ "พ่อของแผ่นดิน" เพื่อแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี ถวายเป็นของขวัญให้ พ่อของแผ่นดิน
อ่านต่อ...
 สนุก สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์.jpg
document
การเป็นอาสาสมัครพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ คือ การแบ่งปันน้ำใจ ของคนที่ยังมีความดีงามภายในจิตใจ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแบ่งปันศรัทธา และน้ำใจแล้ว การที่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครยังสร้างความสุข และความสนุกให้กับผู้ที่เป็นอาสาสมัครโดยไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอลล์อีกด้วย
อ่านต่อ...
document
การทำบุญด้วยจิตอาสา ในโครงการปันศรัทธาและอาทร รวบรวมหลากเรื่องราวการทำความดีในสังคมไทย ด้วยน้ำใจที่งดงาม
อ่านต่อ...