Skip to main content

อันตรายจากบุหรี่

เรียงตาม:
document
หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน โดยการที่ให้เยาวชนรู้จักบุหรี่ อันตรายของบุหรี่ กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ รวมทั้งการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจาบุหรี่
อ่านต่อ...