Skip to main content

เหล้า

เรียงตาม:
document
นโยบายควบคุมปัญหาสุราของประเทศไทย เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามสถานการณ์เรื่อยมาตามประวัติศาสตร์ สะท้อนพัฒนาการของสังคมในการแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับสุรา
อ่านต่อ...
document
ทำไมต้องเหล้ายาศึกษา, หลักในการสอนเหล้ายาศึกษา,เนื้อหาสำคัญของการสอนเหล้ายาศึกษา และตัวอย่างกิจกรรมเหล้ายาศึกษา
อ่านต่อ...
(ไม่)หัดเมา.jpg
document
ละครการ์ตูนที่ชี้ให้เห็นถึงโทษของการดื่มเหล้า และข้อคิดดีๆ จากการเลิกดื่มเหล้า และหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเพื่อเลิกดื่มเหล้า
อ่านต่อ...
 ปลอดเหล้า.jpg
document
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบจาการดื่มในช่วงเทศกาลสงกรานต์
อ่านต่อ...
jpg
document
เหตุผลความจำเป็นที่ต้องพิจารณามาตรการรณรงค์ปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์, การวิเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ปัจจัยสนับสนุนการออกมาตรการรณรงค์ปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์
อ่านต่อ...
 ความจำเป็น หลักการและแนวทาง การควบคุมการบริโภคและปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอ.jpg
document
ทำไมต้องควบคุมการบริโภคและปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, หลักการและแนวทางการควบคุมการบริโภคและปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างไร, หากไม่ควบคุมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเกิดอะไรขึ้น
อ่านต่อ...
 เครือข่ายเราสู้เลิกเหล้า ลดความรุนแรง.jpg
document
เทคนิควิธีการทำงานของ "เครือข่ายเราสู้เลิกเหล้า ลดความรุนแรง" ที่ทำงานต่อเชื่อมหน่วยต่างๆ ในชุมชนอย่างเหนียวแน่นและมีประสิทธิภาพ ,ผลลัพธ์ความสำเร็จของพื้นที่ชุมชนที่สามารถเลิกเหล้า และลดความรุนแรงได้,การเลิกเหล้า, การดื่มเหล้า, การลดความรุนแรงจากาการดื่มเหล้า, กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน, กลุ่มแกนนำ, งานเลี้ยงไม่มีเหล้า
อ่านต่อ...
document
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุรา, การผลิตสุรา, สารพิษสุรา, ฤทธิ์ของสุราทางการแพทย์, สุรากับสุขภาพ ,สุรากับสุขภาพจิต, สุรากับอุบัติเหตุ,สุรากับปัญหาสังคม ,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุราในประเทศไทย
อ่านต่อ...
jpg
document
ผลิตภัณฑ์แก้เมาค้าง, อาการเมาค้าง, ผลจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์โดยตรง, ผลจากระดับแอลกอฮอล์ในเลือดลดต่ำ, การดื่มสุรา, สุรา, การบริโภคสุรา, ผลจากเมทตาโบไลท์ของแอลกอฮอล์, การบรรเทาอาการเมาค้าง, นโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก้เมาค้าง
อ่านต่อ...
jpg
document
เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่นำประสบการณ์ในแต่ละมุมมองของตนเองมานำเสนอผ่านตัวอักษร เช่น พฤติกรรมจากการดื่มเหล้า หนุ่มแบบไหนที่สาวจะเลือกมาเป็นคู่เดต, พูดคุยกับอดีตเจ้าของร้านเหล้า และแนะนำกิจกรรมและสถานที่ที่น่าไปเยือนในวันงานเทศกาลต่างๆ
อ่านต่อ...