Skip to main content

กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ

เรียงตาม:
document
การพัฒนาสุขภาพนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีร่างกายแข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ มีความสุข สนุกกับการเรียนการเล่น มีสมองดีเฉลียวฉลาด และเป็นคนดีได้นั้น เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะสุขภาพของพลเมืองทุกวัย เป็นดัชนีศักยภาพของพลเมืองทั้งประเทศ ส่งผลต่การพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง
อ่านต่อ...