Skip to main content

ความกตัญญู

เรียงตาม:
document
ในสังคมปัจจุบันผุ้คนอาจหลงให้ความสำคัญกับความสุขจากวัตถุที่สรรหาได้ จนอาจลืมใส่ใจคนอื่น จนกลายเป็นปัญหาสสังคมได้ นี่จึงเป็นหนึ่งความพยายามในการเน้นย้ำเรื่องแม่ เพื่อลดค่านิยมผิดๆในสังคม นอกจากจะมีเนื้อหาที่กล่าวถึงความรัก และพระคุณของแม่แล้ว ยังรวบรวมจดหมายที่ลูกๆได้เขียนเพื่อแสดงความรักต่อแม่ หรือบุพการีไว้ด้วย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันระหว่างแม่และลูก
อ่านต่อ...