Skip to main content

รำกระบอง

เรียงตาม:
video
ยาอายุวัฒนะมีหลายขนาน รำไท่จี๋ชี่กง รำกระบอง และกายบริหาร 30 ท่ากาชาด นับว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานเอกของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างการดูแลสุขภาพของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นแรงบันดาลใจอย่างดีสำหรับผู้สูงวัย และวัยเยาว์ให้มาร่วมสร้างเสริมสุขภาพตนเองกันตั้งแต่วันนี้
อ่านต่อ...