Skip to main content

คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครเยาวชน

เรียงตาม:
document
เอกสารชุดคู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเยาวชนเฝ้าระวังฯ พี่เลี้ยง ภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อน ชุดโครงการอาสาสมัครเยาวชนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยทางสังคมต่อเยาวชนในชุมชนเขตกรุงเทพมหานครนี้ คือส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่สนับสนุนการลงสู่สนาม เพื่อปฏิบัติการจริง ของแกนนำชุมชน ที่ชักนำลูกหลานของพวกเขา เข้ามาสู่สมรภูมิจริง แห่งการต่อสู้กับเหล่าอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงอย่างเข้มข้น จริงจัง
อ่านต่อ...