Skip to main content

สิทธิคนพิการ

เรียงตาม:
document
จดหมายข่าวการเมืองเรื่องคนพิการ เกิดจากวัตถุประสงค์ให้คนพิการได้รับรู้และเข้าถึงข่าวสารเมือง เพราะการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว และทุกเรื่องในชีวิตประจำวันของเราต่างเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้ หนัง เพลง ศิลปะ หรือบนโต๊ะกินข้าว ล้วนได้รับมรรคผลจากการเมืองทั้งสิ้น การเมืองไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่ของเล่นของคนมีอำนาจ แต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร จัดการทรัพยากรให้คนในสังคมได้มีสิทธิเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
อ่านต่อ...
document
จดหมายข่าวการเมืองเรื่องคนพิการ ฉบับที่ 7 เดือนกันยายน 2550 ฉบับนี้นำเสนอเรื่องเด่นประจำฉบับคือ สาระสำคัญ ของร่าง พรบ.การศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส พ.ศ.... ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการ ได้ดำเนินการพิจารณาจัดทำ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส พ.ศ.... เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการ และนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สำหรับพิจารณาพร้อมกับ ร่าง พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษ พ.ศ.... ของรัฐบาล นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องคนพิการที่มีสิทธิเลือกตั้ง..ต้องลงคะแนนเลือกตั้งได้ทุกคน แม้ต้องใช้เวลารณรงค์มาหลายปี แต่ระยะหลังสังคมก็เห็นคนพิการทุกประเภทออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง รวมถึงการลงประชามติเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
อ่านต่อ...