Skip to main content

บ้านนี้มีแต่คนแข็งแรง

เรียงตาม:
document
ถึงแม้ว่าพวกเราหลายคนจะมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ค่อยมีการเจ็บป่วย ไม่สบาย และไม่ค่อยได้ไปหาหมอ แต่บางคนก็คงไม่ปฏิเสธว่าไม่เคยไปโรงพยาบาล คำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่า “อโรคา ปรมา ลาภา” ความไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นคำสอนที่ยังใช้ได้กับทุกยุคสมัย เพราะหากเรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว โดยเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองให้สุขภาพกายแข็งแรงเกื้อหนุนสุขภาพใจให้เข้มแข็ง เราก็จะปฏิบัติตัวเพื่อให้สามารถรับมือการความเจ็บป่วยนั้นได้ด้วยตัวเราเองก่อนที่จะเกินความสามารถของตัวเองและต้องวิ่งมาโรงพยาบาล
อ่านต่อ...