Skip to main content

วิธีออกกำลังกาย

เรียงตาม:
document
การออกกำลังกาย ข้อแนะนำการออกกำลังกาย ถีบจักรยาน ปั่นจักรยาน
อ่านต่อ...
document
ข้อเสนอแนะสำ และท่วงท่าในการออกกำลังกายหรับผู้สูงอายุ เพื่อการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
อ่านต่อ...
document
ข้อมูลเพื่อการส่งเสริมให้เด็กๆ ออกกำลังกาย อย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายเจริญเติบโต และลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค
อ่านต่อ...
document
ประโยชน์ และคำแนะนำในการออกกำลังกายสำหรับคนในวัยทำงาน เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดี
อ่านต่อ...
document
ข้อเสนอแนะสำ และท่วงท่าในการออกกำลังกายหรับผู้สูงอายุ เพื่อการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
อ่านต่อ...
document
ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ และท่วงท่าต่างๆ ในการบริหารร่างกาย โดยการบริหารลมปราณ
อ่านต่อ...
document
การออกกำลังกายง่ายๆด้วยการเดินนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ก็ควรมีการเตรียมความพร้อม และมีการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จึงนำเสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับการเดินเพื่อสร้างสุขภาพที่ถูกต้อง
อ่านต่อ...
document
การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง การเดิน ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง การนำเสนอความสำคัญ และวิธีการเดินที่ถูกต้องเพื่อการออกกำลังกายอย่างปลอดภัย
อ่านต่อ...