Skip to main content

อาหารบำรุงไต

เรียงตาม:
document
การกินอยู่หลับนอน พฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคนเราที่ไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพเสื่อมโทรม ประกอบกับการใช้ชีวิตที่เหินห่างจากธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ เป็นพิษเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ยิ่งทำให้ความสามารถของร่างกายในการต่อสู้โรคภัยต่างๆ ตามธรรมชาติอ่อนแอลง ทั้งเด็กเล็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ในยุคนี้จึงต้องทุกข์ทรมานจากโรคภัยนานาตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน
อ่านต่อ...