Skip to main content

การออกกำลังกายสำหรับเด็ก

เรียงตาม:
 อายุ 2-12 ปี.jpg
document
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือด รวมทั้งโรคอ้วนที่มีอาการแสดงอย่างเด่นชัดในวัยผู้ใหญ่นั้น ส่วนใหญ่เริ่มมาแต่วัยเด็ก ดังนั้นถ้ามีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ในวัยเด็กจะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงและลดอุบัติการณ์การเกิดโรคนี้ในวัยผู้ใหญ่ได้
อ่านต่อ...
document
ข้อมูล ข้อแนะนำและ ข้อควรระวังเกี่ยวกับการออกกำลังกายในเด็
อ่านต่อ...
document
ข้อมูลเพื่อการส่งเสริมให้เด็กๆ ออกกำลังกาย อย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายเจริญเติบโต และลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค
อ่านต่อ...