Skip to main content

ไร้พุง

เรียงตาม:
document
ทำอย่างไรจึงจะลดความอ้วนได้? คำถามที่ตอนนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอคำตอบ ทั้งในอินเทอร์เน็ต หนังสือ โทรทัศน์ หรือแม้แต่ผู้คนรอบข้างก็มีคำตอบให้ง่ายๆ ทั้งนั้น แต่ก็ยังมีคนอ้วนที่อยากลดน้ำหนักแต่ไม่สำเร็จอยู่อีกมาก แล้วทำอย่างไรล่ะถึงจะลดความอ้วนได้ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
อ่านต่อ...
document
คนเราจะลดน้ำหนักไปเพื่ออะไร หลายคนมีคำตอบที่แตกต่าง ทั้งค่านิยม ความเชื่อ สุขภาพ ความพอใจ ต่างเหตุผล ต่างวิธีการ แต่เป้าหมายเดียวกัน แล้วทำไมถึงมีทั้งคนที่ทำได้สำเร็จและไม่สำเร็จ มาลองอ่านประสบการณ์จากคนที่เคยอ้วนกันดูไหม ว่าทำไมเขาถึง ‘เคยอ้วน’
อ่านต่อ...
document
คู่มือปฏิบัติการสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เพื่อจะเป็นการเติมเต็มแนวคิดใหม่ๆ จากประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นทางเลือกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้คบคิดริเริ่มสิ่งใหม่ที่จำเป็น ทบทวน พัฒนา ปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามสมควรแก่ผู้เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ...
document
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนไร้พุง กระบวนการและต้นแบบ บทเรียนการดำเนินงานขจัดปัญหาโรคอ้วนในโรงเรียน ที่นำไปสู่การบริหารจัดการให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนหันมาใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตเพื่อก้าวไปสู่โรงเรียนไทยไร้พุง
อ่านต่อ...