Skip to main content

บุหรี่

เรียงตาม:
video
การ์ตูนแอนิเมชั่น ที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างเสริมสุขนิสัย และพฤติกรรมสุขภาพของเด็กในวัยเรียน ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
อ่านต่อ...
document
บุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ป้องกันได้ที่สำคัญที่สุด โดยเป็นสินค้าชนิดเดียวที่ฆ่าผู้บริโภคในการใช้ตามปกติ ทั้งนี้ ครึ่งหนึ่งของผู้ที่สูบบุหรี่ต่อไปโดยไม่หยุด จะตายก่อนวัยอันควรโดยเฉลี่ยประมาณ 15 ปี วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีความอ่อนไหวง่าย จึงทำให้ติดบุหรี่ง่าย ซึ่งในความเป็นจริง ถ้าเขาเหล่านี้ไม่สูบบุหรี่จะเป็นคนที่มีสุขภาพดี
อ่านต่อ...
document
บุหรี่..ที่เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็รังเกียจ เพราะรู้ซึ้งถึงโรคภัยที่จะตามมามากมายในชีวิต และเดี๋ยวนี้วัยรุ่นรู้แล้วว่ามันไม่เท่เลยสักนิด ทั้งฟันเหลือง เล็บเหลือง ปากเหม็น ลมหายใจเหม็น ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ และยังสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุอีกตางหาก เพระฉะนั้น เลิกบุหรี่วันนี้ไม่สาย
อ่านต่อ...
document
คู่มือเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ ใช้สำหรับการเฝ้าระวังการกระทำที่ส่งเสริมการตลาดบุหรี่หรือที่เข้าข่ายผิดกฎหมายในประเด็น การโฆษณา ณ จุดขาย และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อขายบุหรี่ และยาเส้น
อ่านต่อ...
document
บุหรี่มวนเอง หมายถึง ยาเส้นที่ถูกมวนด้วยวัสดุธรรมชาติหรือกระดาษ และไม่ได้ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมบุหรี่ ซึ่งยาเส้นที่พบในท้องตลาด อาจจะขายเป็นก้อนหรือบรรจุซองใส หรือบรรจุภัณฑ์ขายรายย่อยปริมาณน้ำหนักบรรจุ 23 กรัม
อ่านต่อ...
(แช็ก).jpg
document
บุหรี่หาได้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นมาอย่างลอยๆ ทว่าล้วนเกิดจากการสร้างให้มันเป็นทั้งสิ้น ซึ่งผู้เขียนได้ถ่ายทอดโดยสังเกตการแทรกตัวเข้ามาในวิถีชีวิตเราในรูปแบบต่างๆ และนำประสบการณ์ที่ได้พบเห็นการปฏิเสธวิถีชีวิตที่มีบุหรี่มาเปิดหูเปิดตาให้เราได้รับรู้ไปพร้อมๆ กัน
อ่านต่อ...
video
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนอย่างมีส่วนร่วม ขอเสนอ ละครเรื่อง มนต์ดำ นำแสดงโดยนักเรียนจากโรงเรียน ตาดทองพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มความเข้าใจเรื่องบุหรี่ยิ่งขึ้น
อ่านต่อ...
video
พบกับบทสัมภาษณ์และการนำเสนอความเห็นของวัยรุ่นที่คุณอาจคาดไม่ถึง
อ่านต่อ...
document
คำแนะนำอย่างสั้นๆ ใช้เวลาไม่กี่นาที ขณะทำการตรวจรักษาหรือให้การพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุข สามารถจูงใจให้ผู้รับบริการอยากเลิกสูบบุหรี่มากขึ้นได้ การส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่สามารถกระทำได้ ในขณะปฏิบัติงานประจำ
อ่านต่อ...
jpg
document
วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง บุหรี่หรือสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยการเสนอเรื่องต่างๆ ถึง 6 เรื่องที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการรณรงค์เรื่องนี้
อ่านต่อ...