Skip to main content

องค์การอนามัยโลก

เรียงตาม:
document
<p>สำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, วันงดสูบบุหรี่โลก, ความเป็นมาของวันงดสูบบุหรี่โลก, ขบวนจักรยานเชิญคบเพลิงรณรงค์เพื่ออากาศสดใส, การประกวดสุนทรพจน์รรรงค์เพื่ออากาสสดใสปลอดจากภัยควันบุหรี่, รางวัล Tobacco-Free World Awards 2000, รายชื่อผู้ได้รับเหรียญทองบุหรี่หรือสุขภาพขององค์การอนามัยโลก, การจัดกิจกรรมเลิกบุหรี่เพื่อชัยชนะ, นิทรรศการบันเทิงได้แม้ไร้ควันบุหรี่, การจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก</p>
อ่านต่อ...